वटसावित्री व्रताचा संकल्प व विधि

वटसावित्री व्रत करणार्‍या स्त्रियांनी स्नान इ. करुन सर्वप्रथम उजव्या हातात पाणी घेऊन खालील संकल्य करुन मगच वडाच्या झाडाचे पूजन करावे. ॐ विष्णू (३वेळा म्हणणे), ॐ तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयेपरार्ध्दे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते दंडकारण्येदेशे पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथमचरणे प्लवनामसंवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पौर्णिमायांतिथौ बृहस्पतिवासरे, ज्येष्ठा नक्षत्रे शुभ/शुक्ल योगे भद्रा करणे वृश्चिक राशीस्थितेचंद्रे मिथुन राशीस्थितेसूर्ये कुंभ राशीस्थितेदेवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशीस्थान स्थितेषु… गोत्रायाः…….नाम्नि अहं मम भर्तुः पुत्राणांच आयुरारोग्यप्राप्तिद्वारा वैधव्यादिसकलदौषपरिहारार्थ ब्रह्मसावित्रीप्रीत्यर्थं सत्यवत्सावित्रीप्रित्यर्थं च वटसावित्रीव्रतं अहं करिष्ये| 
 
वटपूजन झाल्यावर पुढील मंत्र म्हणुन सावित्रीस प्रार्थना करावी. सावित्रि ब्रह्मगायत्री सर्वदाप्रियभाषिणी। तेन सत्येन माम्‌ पाहि दुःखसंसारसागरात्‌। रुपंदेहि जयंदेहि सौभाग्यं देहि मे शुभे। पुत्रांदेहि धनं देवि सर्वजन्मसु सर्वदा।। यथा ते न वियोगोऽस्ति भर्त्रासह सुरेश्वरि। तथा मे सुमहाभागे कुरुत्वं जन्मजन्मनि।। वटसावित्री पौर्णिमेस स्त्रियांची मासिक पाळी चालु असल्यास ‘रजस्वलादि दोषे स्वयं उपवासादिकं कार्यं पूजादि ब्राह्मणद्वारा कार्यम्‌’ या वचनानुसार स्वतः उपवास करावा व पूजा इ. कर्मे ब्राह्मणद्वारा करवावीत. नारी वा विधवा वापि पुत्रीपुत्रविवर्जिता। सभर्तृका सपुत्रा वा कुर्यात्‌ व्रतमिदं शुभम्‌| (स्कंदपुराण) स्कंदपुराणातील वरील वचनानुसार वटसावित्री व्रताचा अधिकार सौभाग्यवती
विधवा, मूल-बाळ असलेल्या अथवा नसलेल्या सर्व स्त्रियांस आहे.

Leave A Comment